Niemożliwe – stało się możliwe. O odwołaniu Lidii Dudek

26 października 2016
Comments off
1 852 Views

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu  odwołana na wniosek WINB w Łodzi.
To co przez wiele lat było niemożliwe – stało się możliwe.  Obrona Pani Lidii Dudek na stanowisku PINB w Wieluniu  jednego dnia legła w gruzach. Wielu mieszkańców powiatu odetchnie z ulgą. Starosta Wieluński Pan Andrzej Stępień mówi, że wniosek ten bardzo go zaskoczył. Zaznacza jednocześnie, że jako pracodawca do Lidii Dudek uwag nie ma.
Informacja ważna i dotycząca całego powiatu, nie znalazła się jednak w podsumowaniu wydarzeń tygodnia z regionu – Radia ZW w niedzielę 16.10.2016. Dlaczego?
Stając w obronie Pani Lidii Dudek (jak podaje Nasz Tygodnik z 14.06.2016r) starosta powiedział: „Nie ma co szukać sobie sztucznie problemów”. Radni wspólnie ze starostą doszli do wniosku, że w tej sprawie konieczna jest opinia prawnika (napisano w NT z dnia 24.06.2016). Starosta ma do dyspozycji prawników i możliwość korzystania z ich opinii. Takimi opiniami starosta argumentował swoje stanowisko twierdząc, że „nie widzi podstaw do zmiany Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”, i „nie ma żadnych wątpliwości, że Lidia Dudek może pełnić funkcję PINB. Taka jest konkluzja dwóch opinii prawnych” (wypowiedzi zamieszczone w Naszym Tygodniku z dn. 12.08.2016r).
W minionej kadencji Rady Powiatu Komisja Rewizyjna zajmowała się kilkakrotnie rozpatrywaniem skarg na działalność PINB w Wieluniu. Na komisji w dniu 25 kwietnia 2012 roku Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę Społecznego Komitetu Ochrony Praw Człowieka w Wieluniu, na działalność Starosty Wieluńskiego dotyczącej działania PINB Pani Lidii Dudek. Komisja, w której uczestniczył także Starosta Pan Andrzej Stępień, po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Panią Lidię Dudek stwierdziła, że: „pełnienie funkcji Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego, kontrolującego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadające pełne uprawnienia budowlane, powinno być powierzone osobie posiadającej dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej z zakresu budownictwa, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń”. We wniosku z dnia 30 kwietnia 2012 roku, skierowanym do przewodniczącego Rady Powiatu Pana Krzysztofa Owczarka komisja wnioskowała: „o wystąpienie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi o zmianę sytuacji w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieluniu”.  Jednak jak powiedział Jan Wroński p.o. WINB w Łodzi – „Od 2012 r. starosta nie wystąpił do WINB o przedstawienie innych kandydatów na stanowisko powiatowego inspektora w Wieluniu. – Nie pamiętam takiego wniosku”. (Wydarzenia DŁ z dnia 14.06.2016r.) Dlaczego nie został skierowany wniosek do WINB mimo jednoznacznego stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu? – to pytanie które pozostaje bez odpowiedzi. Może w interpretacji prawnej prezentowanej przez obecnego przewodniczącego Komisji rewizyjnej – komisja nie miała prawa wystosowania takiego wniosku, a może „ktoś” go zwyczajnie zignorował?
Dlaczego starosta Pan Andrzej Stępień, który według Naszego Tygodnika z 12.08.2016 utrzymuje, że: „nie ma kolizji prawnej. Przekonuje też, że praca inspektor Dudek nie budzi zastrzeżeń: – Nie można jej odmówić kompetencji, ma długoletnie doświadczenie na tym stanowisku”, nie obronił Pani inspektor i wręczył jej odwołanie?
Pytań związanych z pełnieniem funkcji PINB w Wieluniu przez blisko 20 lat jest znacznie więcej i z pewnością są na nie logiczne odpowiedzi. Nie chodzi tylko o brak kwalifikacji, bo o tym jest wiadomo już od kilku lat.  Jak mówi znane powiedzenie „nie ma skutku bez przyczyny”. Wskazywałem na tę przyczynę w mojej wypowiedzi dla Kulis Powiatu z dnia 11 pazdziernika 2016 roku. Jeśli czytelnicy wykażą zainteresowanie kulisami przyczyn odwołania Pani Lidii Dudek, postaram się przybliżyć je w następnych wydaniach tygodnika, aż do rozwikłania tej zagadki.
Franciszek Widera

Comments are closed.