Dzieci rolników ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków

23 listopada 2016
Comments off
1 759 Views

W ubiegłym miesiącu prezes KRUS zawarł umowę z firmą ERGO Hestia S.A. na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. O szczegółach z kierownikiem placówki terenowej KRUS w Wieluniu Krzysztofem Dziubą rozmawia Wojciech Kamorski

Ostatnio rolnicy otrzymali informację na temat dodatkowego ubezpieczenia dzieci rolników, jaki jest jego zakres?

Nareszcie dzieci rolników zostały objęte kompleksowym ubezpieczeniem. Powszechnie wiadomo, że dzieci w gospodarstwie bardzo często pomagają w przeróżnych pracach, niestety wiąże się to również z tym, że zdarzają się nieszczęśliwe wypadki z ich udziałem. Dzięki ubezpieczeniu NNW najmłodsi mieszkańcy gospodarstw rolnych otrzymają pomoc i szybciej będą mogli wrócić do zdrowia. W zakres ubezpieczenia wchodzą m.in. uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, porażenia prądem lub piorunem, nieumyślne zatrucia środkami chemicznymi, oparzenia i odmrożenia, ukąszenia, pogryzienia przez zwierzęta lub owady, pobyt w szpitalu, koszty leczenia, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dzieci objęte są również usługą assistant w ramach, której ubezpieczyciel oferuje pomoc medyczną, wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawę leków, opiekę domową po hospitlizacji, transport medyczny oraz korepetycję.

Kto może skorzystać z tego ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków objęte są dzieci od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w KRUS.

W jaki sposób rolnicy mogą zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia NNW i ile ono kosztuje?

Ubezpieczenie w całości finansowane jest z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, rolnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Nie potrzeba też żadnych dodatkowych zgłoszeń, ubezpieczeniem automatycznie objęte są dzieci rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS. Natomiast zgłoszenie szkody odbywa się bezpośrednio u ubezpieczyciela ERGO Hestia telefonicznie lub mailowo. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Wieluniu.

Czy ubezpieczenie obowiązuje tylko na terenie gospodarstwa?

Zgodnie z umową to ubezpieczenie obowiązuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na całym świecie. Dzieci są więc ubezpieczone nie tylko podczas wykonywania prac w gospodarstwie ale także podczas nauki, wypoczynku czy w drodze do szkoły.

Zgłaszanie szkód:

zgłoszenia drogą elektroniczną – szkody@ergohestia.pl

zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555

Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90

Należy podać nr polisy:

43600010947

1 Comments

  1. Może ktoś wie dlaczego wybrano Hestię?