Rok pełen inwestycji

22 grudnia 2016
Comments off
1 399 Views

Rok 2016 przyniósł szereg inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjno – sanitarnej, wodociągowej , drogowej i sportowej. Doposażanie placów zabaw i siłowni napowietrznych, termomodernizacje budynków, prace przy rewitalizacji zabytków, pozyskanie dofinansowania unijnego na budowę „Szlaku turystycznego śladem Kolejki Wąskotorowej Wieluń – Mokrsko – Praszka – Olesno” i adaptację dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne to kolejne inwestycje, których realizacja powoli na podniesienie komfortu, jakości oraz atrakcyjności życia mieszkańców Gminy Wieluń.
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gaszynie zakończyła się po niespełna 5 miesiącach, mimo że umowna data zakończenia robót planowana była na 31 października 2017 roku. Powstanie obiektu pozwala na rozwijanie pasji sportowej i aktywności dzieci i młodzieży. Na realizację powyżej inwestycji Gmina Wieluń pozyskała środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na 2016 r. – środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej w kwocie 135.000,00 zł. Boisko wraz ze znajdującą się w sąsiedztwie siłownią napowietrzną tworzy kompleks sportowy.
Kolejną inwestycją związaną z aktywnością sportową jest budowa bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, zakończona we wrześniu. Zakres prac obejmował: budowę bieżni dwutorowej, budowę skoczni w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę chodnika i  remont istniejących schodów terenowych.
Przebudowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia za kwotę 1 025 000,00 złotych pozwala na szlifowanie talentów piłkarskich i stanowi profesjonalną bazę szkoleniową dla adeptów piłki nożnej. We wsiach Turów, Kurów i Masłowice wykonano prace mające na celu poprawę infrastruktury sportowej.
W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Wieluń prowadzi intensywne roboty budowlane w zakresie infrastruktury drogowej. Zakończono remont drogi na ulicy Malinowej w Wieluniu, który rozpoczął się w połowie września 2016 roku. Wartość zadania podstawowego to 130 268,06 zł brutto.
W najbliższym czasie zostanie oddany do użytku łącznik pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą Wiśniową w Wieluniu, który znacząco ułatwi poruszanie się pieszych i rowerzystów między tymi ulicami.
Wybudowano drogę na ulicy Kierocińskiej w Wieluniu. Zakończono remont chodnika przy ul. Dąbrowskiego i Pułaskiego w Wieluniu. Wybudowana została kanalizacja deszczowa wraz z odbudową nawierzchni drogi na ul. Roosevelta. Trwają prace: przebudowy drogi gminnej  na ul. Długiej, ul. Ogrodowej i przebudowy skrzyżowania w Rudzie wraz ze zjazdami i odwodnieniem, dobudowy chodnika przy ul. Zielonej w Wieluniu, przebudowy ul. Fabrycznej w Wieluniu , budowy drogi na ul. Leśnej we wsi Sieniec, budowa drogi bocznej od ul. Głowackiego, remontu parkingu i dróg wewnętrznych przy krytej pływalni w Wieluniu.
W roku 2016 przygotowano projekty i dokumentację dla kolejnych inwestycji, z których znaczna część zrealizowana zostanie w 2017 roku, jak choćby budowa drogi na ul. Wiejskiej, budowa parkingu przy ul. 3 Maja, os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34, przebudowa ul. Paderewskiego, ul. Roosevelta, ul. Skłodowskiej, ul. Struga, ul. Rymarkiewicz, w miejscowości Turów budowa drogi w stronę Kazimierza.
Kolejnym obszarem inwestycyjnym niezwykle ważnym dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego gminy jest budowa kanalizacji sanitarnej  oraz wodociągowej. Budowy kanalizacji zakończone zostały w Dąbrowie na ul. Jasnej,  we wsi Kadłub/Gaszyn na ul. Pięknej oraz ul. Podlasie, w Wieluniu na ul. Żeromskiego, zakupiono odcinek kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki, dobudowano kanalizację sanitarną na ul. Krakowskie Przedmieście. Intensywne prace budowlane związane z położeniem kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy trwają w Małyszynie, Widoradzu, Rychłowicach oraz Nowym Świecie. W fazie projektowania znajduje się kanalizacja dla wschodniej części gminy: Masłowic, Olewina, Jodłowca, Sieńca oraz Starzenic. Oraz kanalizacji sanitarnej dla Dąbrowy, ul. Torowa, dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Grabowa, wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Harcerska, dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie, dobudowa wodociągu we wsi Bieniądzice, dobudowa wodociągu we wsi Masłowice za rzeką Pyszną, budowa drogi – Wieluń, ul. Głęboka.
Zakończyły się prace dobudowy sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy wsiami Olewin – Widoradz, we wsi Masłowice oraz Urbanice. Trwają prace budowy wodociągu i dobudowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu, ul. Potockiego, dobudowa sieci wodociągowej – w Wieluniu, ul. Joanny Żubr, dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – w Wieluniu, ul. Olchowa.
Na uwagę zasługuje fakt pozyskania środków w ramach dofinansowania w kwocie 1 173 652,2 złotych na budowę „Szlaku turystycznego śladem Kolejki Wąskotorowej Wieluń – Mokrsko – Praszka – Olesno” oraz na „Adaptację dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne” w kwocie 1 559 051,01 złotych. Oba projekty znalazły się w gronie nielicznych zadań, na które pozyskano środki unijne w województwie łódzkim. Adaptacja dworca pozwoli na rozwój życia kulturalnego na terenie gminy Wieluń oraz na wykorzystanie zabytkowego budynku. Z kolei budowa szlaku powoli na rozwijanie aktywności fizycznej fanom wycieczek rowerowych, pieszych, konnych oraz łyżworolkowych.
Zakończone i planowane inwestycje mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju i życia mieszkańców Gminy Wieluń.

Comments are closed.