Mokrsko – wspólnie przeciw przemocy w rodzinie

3 stycznia 2017
Comments off
1 092 Views

W gminie Mokrsko dobiega końca realizacja projektu „Mokrsko – wspólnie przeciw przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Na realizację projektu gmina Mokrsko uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.000,-zł. Dzięki pozyskanym środkom w gminie:
sporządzono diagnozę lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy,
zatrudniono specjalistyczną kadrę dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, w skład której weszli: terapeuta, doradca zawodowy, psycholog i artterapeuta,
zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu pracy z ofiarą i sprawcą przemocy,

– zorganizowano dyżury prawnika, który udzielał wsparcia prawnego ofiarom przemocy,

we współpracy z gimnazjum w Mokrsku przeprowadzono pogadankę dla uczniów na temat przemocy w rodzinie, młodzież przygotowała plakaty i scenki dotyczące przemocy w rodzinie, które zostały wysoko ocenione przez jury i nagrodzone; podczas spotkania wystąpił też gość specjalny pan Dobromir Makowski, który w ciekawy i oryginalny sposób ukazał młodzieży problem przemocy oraz uzależnień,

utworzono grupę wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą, której członkowie mieli możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, ale też z zajęć rozwijających ich umiejętności i poczucie własnej wartości.

Problem przemocy w rodzinie od wielu lat nagłaśniany jest przez media oraz różne instytucje w związku z czym wzrasta świadomość społeczeństwa w tej kwestii. Jednak nadal jeszcze wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem i wpływa destrukcyjnie nie tylko na ofiarę przemocy ale również całą rodzinę i społeczeństwo. W związku z tym konieczne jest podejmowanie różnych działań, które mają na celu złagodzenie skutków społecznych zjawiska przemocy. Takie działania mogły być podejmowane przez gminę Mokrsko dzięki realizacji projektu.

Comments are closed.