Gmina się zrewitalizuje

8 lutego 2017
Comments off
1 046 Views

Sztandarowym zadaniem, jakie ma zostać przeprowadzone w ramach programu rewitalizacji w gminie Siemkowice jest zagospodarowanie zabytkowego dworu. To jednak nie jedyny obiekt, który jest ujęty w planie

Na terenie czterech miejscowości w gminie Siemkowice mają zostać przeprowadzone prace w ramach gminnego programu rewitalizacji, który na ostatniej sesji przyjęła rada gminy. Największa z inwestycji jakie mają doczekać się realizacji to zagospodarowanie zabytkowego dworu i parki w Siemkowicach.
– Była przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców i sołtysi też mogli zgłaszać swoje propozycje. Nie mogliśmy też objąć całej gminy tylko wiadomo, że te najważniejsze, najbardziej zdegradowane obszary zostały wyznaczone. To są te budynki, które posiadamy, a które nie są wykorzystywane w chwili obecnej, które mogą pełnić nowe funkcje w jakiś sposób, być wizytówką gminy – wyjaśnia Jolanta Sobera z urzędu gminy.

Pozostałe obiekty, które doczekają się rewitalizacji to budynki po szkołach podstawowych w trzech sołectwach.

fot. Natalia Ptak

Rewitalizacja w sołectwach

Ożegów – świetlica wiejska

Na terenie Ożegowa działania rewitalizacyjne skupią się na budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. Obiekt dzięki poprawie jego stanu technicznego ma zyskać nową funkcję i być centrum aktywności mieszkańców. To właśnie tutaj mają rozwijać się oddolne inicjatywy społeczne. Świetlica, która ma powstać w Ożegowie ma być tez elementem wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Świetlica ma umożliwiać dzieciom podnoszenie kompetencji i ułatwić osiąganie dobrych wyników w nauce. Po rewitalizacji obiekt ma sprzyjać integracji społecznej.

Delfina – mieszkania

Gmina Siemkowice planuje zagospodarować również budynek po szkole podstawowej w miejscowości Delfina. Tu z kolei rewitalizowany obiekt ma zostać kompleksowo przebudowany i rozbudowany, by mogły w nim powstać mieszkania socjalne. Dzięki temu działaniu zwiększy się dostęp do usług świadczonych w zakresie mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego.

Zmyślona – świetlica wiejska

Kolejny obszar objęty programem to Zmyślona i kolejny budynek po byłej szkole podstawowej. Sołectwo ma stać się miejscem świadczenia wysokiej jakości usług aktywizacji społecznej i zawodowej. Budynek podstawówki po remoncie ma stanowić infrastrukturę dla organizacji niezbędnych z punktu widzenia lokalnej społeczności potrzeb a także nowej funkcji. Świetlica ma także zwiększać atrakcyjność i estetykę przestrzeni publicznej na terenie sołectwa.

Siemkowice – zabytkowy dwór i park

O tym miejscu w gminie mówiło się od lat. Nie zabrakło sporów i ostrej wymiany zdań na sesjach. Zabytek, z którego gmina powinna być dumna stał i niszczał. Teraz jednak dzięki programowi rewitalizacji ma zacząć funkcjonować dla dobra mieszkańców i turystów. Realizacja tego zadania jest głównym powodem wprowadzenia do porządku obrad ostatniej sesji punktu dotyczącego gminnego programu rewitalizacji. Wiadomo już, że nie będzie to zadanie tanie.

– Obszar, który będzie podlegał rewitalizacji i stworzy warunki rozwoju społecznego, ekonomicznego, turystycznego, kulturowego miejscowości dla całej gminy, zwiększy walory estetyczne przestrzeni publicznej. Będzie taką wizytówka gminy przez kompleksową rewitalizację dworu wraz z parkiem oraz okolicznymi stawami i terenami zielonymi. Siemkowice staną się atrakcyjnym, estetycznym miejscem zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów – zapowiada Jolanta Sobera.

Dla obiektów mogących podlegać rewitalizacji został już ogłoszony konkurs. Wnioski można składać do 17 lutego i taki właśnie wniosek złoży gmina Siemkowice. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2017 – 2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść piec i pół miliona złotych.

2 Comments

  1. Czy potrzeba programu rewitalizacji żeby wkoncu ktoś zadbał o park. ?? Gmina nawet nie potrafi trawy skosic, jakieś ławeczki, zrobienie alejek. To chyba nie jest duży koszt? No ale wiadomo, to można już było zrobić x lat wstecz. Chciałam zapytać czy gmina da ogłoszenia o pracę np. W świetlicy w ozegowie która mialaby powstac, lub na zmysłowej? Czy będą to osoby obsadzone ,,po znajomości,,?? Mówmy otwarcie o tym jak w gminie jest

  2. Przepraszam ale o jakiej ankiecie mowa na mojej ulicy nik owej ankiety nie przeprowadzał. Była taka ankieta ¿??