KRUS zaprasza do konkursów

15 lutego 2017
Comments off
886 Views

Jak co roku KRUS zaprasza do udziału w konkursach dotyczących bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.


Pierwszy z nich to konkurs plastyczny dla dzieci ”Bezpiecznie na wsi do podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich, szkoły których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie powinny skontaktować się z Odziałem Regionalnym KRUS w Łodzi.
Drugi z konkursów przeznaczony jest dla dorosłych rolników – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.  Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i   inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin. W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs odbywa się w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz ogólnokrajowym. Na każdym z etapów organizatorzy przewidzieli nagrody. Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw.
– Zachęcam rolników z terenu powiatu wieluńskiego do udziału w konkursie, oprócz cennych nagród można też poszerzyć swoją wiedzę oraz co najważniejsze poprawić bezpieczeństwo w gospodarstwie – mówi Krzysztof Dziuba, kierownik KRUS w Wieluniu.
Przypominamy, że w ubiegłorocznej edycji konkursu w finale wojewódzkim znalazły się aż dwa gospodarstwa z terenu powiatu wieluńskiego; państwo  Iwona i Roman Godlińscy z Konopnicy, którzy ostatecznie zdobyli czwarte miejsce oraz państwo Anna i Janusz Famulscy z Kolonii Raduckiej, którzy otrzymali wyróżnienie.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do konkursu są dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz  w placówkach terenowych KRUS-u. Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku.

fot.: archiwum KRUS w Wieluniu

Comments are closed.