Zwrot podatku wykorzystywanego w rolnictwie

21 lutego 2017
Comments off
443 Views

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do końca lutego lutego w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Czarnożyły należy złożyć stosowny wniosek. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT  i w terminie do końca lutego powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017r.
Drugi termin to czas od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. W tym czasie należy złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego  na 2017 rok.
Limit zwrotu podatku wynosić będzie 86 złotych pomnożone przez ilość hektarów użytków rolnych.
Pieniądze będą wypłacane w kwietniu w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, bądź październiku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, na rachunek bankowy podany we wniosku.

fot. archiwum Urzędu Gminy

Comments are closed.