Frekwencja na konsultacjach społecznych nie dopisała

Konsultacje społeczne to ostatni moment, w którym mieszkańcy mogą wpłynąć na decyzje podejmowane przez władze. Jeżeli tematem jest kwestia tak istotna, jak choćby zmiany w szkolnictwie, należy oczekiwać, że na spotkaniu pojawi się co najmniej sporo zainteresowanych. Okazuje się jednak, że czasami teoria dalece rozmija się z praktyką.
W ramach konsultacji w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, mieszkańcy Gminy Biała mogli zgłosić swoje uwagi i opinie związane z planowanymi zmianami. Jak wynika z relacji Andżeliki Banowoicz, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Białej, od 13 do 17 lutego w żadnym z wyznaczonych punktów konsultacyjnych nie wpłynęła ani jedna uwaga.
Otwarte spotkanie odbyło się 14 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Biała. W sumie stawiło się ledwie czterech mieszkańców, którzy nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. W związku z brakiem opinii ze strony mieszkańców, radni jednogłośnie podjęli uchwałę.