Dodatkowe dwa miliony na fotowoltaikę

Zgodnie z zapowiedziami wójta Tomasza Stolarczyka dodatkowe pieniądze w budżecie zostały przeznaczone na sfinansowanie priorytetowego dla samorządu i mieszkańców zadania

Zainteresowanie fotowoltaiką na terenie gminy Rząśnia jest spore. Przypominamy, że zgodnie z planem, jaki założył sobie tamtejszy urząd, każdy mieszkaniec zainteresowany montażem ogniw fotowoltaicznych będzie mógł poczynić spore oszczędności w domowym budżecie. Projekt jest tak skalkulowany, aby zamontowane panele fotowoltaiczne zaspokoiły w większości zapotrzebowanie mieszkańców na energię. Kalkulacja została sporządzona jednak w taki sposób, aby korzystające z paneli rodziny nie wyprodukowały w swoim gospodarstwie domowym więcej energii niż zużywają, aby nie doszło do sytuacji, gdzie miałaby miejsce sprzedaż prądu. Zainteresowanie ekologicznym programem, który jest priorytetem dla gminy Rząśnia mimo że i tak było spore, wzrosło kiedy rozeszły się wieści o planach stworzenia Polskiej Służby Geologicznej i finansowania jej ze sporej części środków, które do tej pory samorządy otrzymują w ramach opłaty eksploatacyjnej. Mieszkańcy gminy, jak mówił na jednej z sesji wójt Tomasz Stolarczyk, obawiali się, że wraz ze zmniejszeniem środków, którymi budżet zasila kopalnia, braknie pieniędzy na realizację ekologicznego zadania. Podczas ostatnich obrad rada gminy podjęła decyzję, że na ten cel zostaną przeznaczone kolejne środki.
– Najważniejszym przesunięciem było dołożenie na fotowoltaikę. W budżecie jest w tej chwili cztery i pół miliona i dalej będziemy reagować. W zależności od potrzeb będziemy przesuwać – zapowiada wójt Stolarczyk.

Rada gminy przeznaczyła na fotowoltaikę dodatkowe dwa miliony sto tysięcy złotych, które dołożyła do zabezpieczonych wcześniej dwóch milionów 400 tysięcy.