Tyle samo powrotów, co wyjazdów

3 maja w kościele Św. Bartłomieja w Czarnożyłach proboszcz Jerzy Wachowski w asyście  wikariusza Andrzeja Dembowskiego odprawili mszę  w intencji strażaków ochotników i ich rodzin, w dzień poprzedzający święto ich patrona Św. Floriana.

W uroczystej mszy uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Czarnożyły: Stawu, Raczyna, Kątów, Gromadzic, Opojowic, Wydrzyna i Czarnożył oraz jednostka z gminy Ostrówek – OSP Nietuszyna, która należy do parafii Czarnożyły, a także samorządowcy oraz mieszkańcy.
Po mszy komendant gminny dh Janusz Małyszka poprowadził  poczty sztandarowe i pododdziały ochotników pod figurę Św. Floriana. Tam strażacy oddali hołd swojemu patronowi.
Władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP wraz z wójtem Andrzejem Modrzejewskim podziękowali za społeczną pracę druhów. Złożyli również życzenia zarówno strażakom jak i ich rodzinom.


Fot UG Czarnożyły