Wyróżnienia przyznane. Czterech zasłużonych

Radni gminy Osjaków na ostatniej sesji podjęli decyzję kto zostanie wyróżniony tytułem „Zasłużony dla gminy Osjaków”. Przypominamy, że zgłoszone zostały cztery kandydatury

Wójt Jarosław Trojan wnioskował o nadanie tytułu pośmiertnie byłemu włodarzowi gminy Stanisławowi Bąceli. Kolejny wniosek złożył klub sportowy „Warta” Osjaków i dotyczył on osoby pierwszego prezesa klubu Andrzeja Buchwalda. Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzynie także przedstawiła swojego kandydata. Był nim nauczyciel i współtwórca OSP Ignacy Kałuża. Radni także wskazali osobę zasłużoną – swojego kolegę Jana Zatwarnickiego. Rada jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu tytułu wszystkim czterem osobom.