Działoszyn inwestuje w naprawę dróg

Miesiące wiosenne i letnie to czas intensywnych robót drogowych. Do tej pory władze gminy W gminie Działoszyn rozpoczęły się już prace, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a niebawem zrealizowane zostaną kolejne zadania.

Topniejący śnieg każdego roku odsłania liczne ubytki w nawierzchni. Należy też zaznaczyć, że degradacja dróg postępuje też w naturalny sposób, czyli w wyniku bieżącego ruchu drogowego, a zwłaszcza pojazdów ciężkich. Pogarszający się stan nawierzchni wymaga od zarządcy dróg podjęcia konkretnych działań. W gminie Działoszyn rozpoczęły się intensywne prace, mające na celu poprawę stanu dróg.

Jak informuje Rafał Drab, umowa zawarta z wykonawcą przewiduje zakończenie prac w terminie do 30 listopada. Do tego czasu mają zostać zrealizowane prace w 15 miejscowościach z terenu gminy, przy czym lista ta jest na bieżąco aktualizowana. Gdzie zatem niebawem rozpoczną się prace?

W Trębaczewie przewidziane zostały prace remontowe dla dziewięciu ulic – Kolejowej, Łąkowej, Obwodowej, Wyzwolenia (planowane prace dotyczą parkingu), Wiśniowej, Parkowej, Ogrodowej, Kwiatowej oraz Zagrodowej.

W miejscowości Sadowiec Wrzosy przeprowadzona zostanie remont nawierzchni ulicy Sadowskiej, na odcinku od kapliczki w kierunku Posmykowizny. We wsi Zalesie Pieńki planowana jest naprawa nawierzchni na odcinku od drogi wojewódzkiej do samego końca zabudowań. Prace naprawcze zostaną przeprowadzone także w Zalesiakach, gdzie wyremontowane zostaną cztery odcinki drogi. Na liście proponowanych do naprawy ulic znajdują się też drogi w Lisowicach, Kolonii Lisowice, Bobrownikach, Sęsowie, Bugaju, Szczytach, Niżankowicach, Raciszynie, Wężach oraz w Drabach.

W samym Działoszynie magistrat zaplanował prace remontowe na pięciu ulicach – Narutowicza, Dębowej, Skarbczyńskich, Targowej oraz Ogrodowej.

Burmistrz podkreśla, że zakres prac do wykonania, który został ujęty w przetargu, nie przewiduje podziału na konkretne ulice, zatem proponowana lista przez cały czas pozostaje otwarta. O kolejności realizowanych prac ma decydować aktualny stan nawierzchni na poszczególnych odcinkach.

Prowadzonym pracom naprawczym towarzyszą też zadania związane z naprawą i budową chodników na terenie gminy. Do 30 marca przeprowadzone zostały prace w tych miejscach, które w największym stopniu zagrażały pieszym. Nadal jednak pozostało sporo do zrobienia. Jak wynika z informacji udzielonych przez włodarza, naprawy lub przebudowy wymaga wiele ulic na terenie Działoszyna, Raciszyna, Szczytów i Trębaczowa. Jednocześnie prowadzone są bieżące naprawy uszkodzeń, które nie wymagają sporządzania planów.

W budżecie gminy ujęte zostało też zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Ogrodowej w Działoszynie”, w którym, poza przebudową drogi, przewidziana jest też budowa chodników. W tym roku magistrat przewiduje też wykonanie dokumentacji „Przebudowy ul. Niżankowskiej w Szczytach” oraz dokumentacji „Przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie”, w ramach której wykonana zostanie sygnalizacja świetlna.

1 Comments

  1. Dużo byków w nazwie miejscowości.