Zamiast gruntowej asfaltowa

Powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy Ostrówka, szczegolnie ci korzystający z drogi, która jest jeszcze polna, a niebawem będzie asfaltowa.
Jest piaskownica, będzie luksus


Chodzi o drogę łączącą osiedle Kasztanowe z drogą powiatową. Jest to droga wewnętrzna osiedlowa. W ramach inwestycji na długości 335 metrów powstanie jezdnia asfaltowa o szerokości 4,5 – 5 m., budowana od podstaw, będą też chodniki po jednej ze stron.
– Zakres robót budowlanych obejmuje:  roboty przygotowawcze,  rozbiórkowe, ziemne,  podbudowę, krawężniki,  ścieki,  nawierzchnie,  chodniki,  zjazdy do posesji,  oznakowanie pionowe oraz  zieleńce – wylicza Andrzej Grzybowski, inspekrtor do spraw inwestycji i dróg gminnych.
Co ciekawe, na ten moment droga jest wyjeżdżona nie w tym miejscu, gdzie powstanie nowa – mieszkańcy wytyczyli ją sami, dlatego jest niezgodna z planami. Nie ma to jednak znaczenia, bo teren w całości należy do gminy. Nowa droga powstanie już w odpowiednim miejscu i z pewnością będzie się nią jeździć bardziej komfortowo. Nie ma wątpliwości, że między drogą gruntową (polną) a asfaltową jest odczuwalna przepaść.
– Dużo ludzi tędy skraca sobie dojazd do osiedla – mówi zagadnięta mieszkanka Ostrówka. – Teraz jest piaskownica, a jak tu asfalt nam położą, to będzie luksus – chwali.
Przetarg wyłonił wykonawcę
Przetarg dotyczący wykonania zadania ogłoszono 9 maja 2017r. W ubiegłym tygodniu otwarto oferty. Zainteresowane wykonaniem zadania były dwie firmy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek zaproponowało kwotę 563471,92 zł i 36-miesięczny okres gwarancyjny, zaś frima Usługi Ogólno-Budowlane Jarosław Błach z Pątnowa 406 515 zł i 60 miesięcy gwarancji. Dodatkowym kryterium oceny ofert, prócz ceny (60 proc. punktacji) i długości okresu gwarancyjnego (30 proc. pkt.) było doświadczenie kierownika budowy (10 proc. pkt.). Jedynie w tym kryterium firma z Czartek była lepsza od tej z Pątnowa. Tym samym zadanie ma wykonać firma Jarosława Błacha. Jeszcze nie ustalono terminu podpisania umowy, ale wiadomo już kiedy można spodziewać się oddania drogi do użytku. Planowy temin zakończenia budowy to 31 sierpnia 2018 roku.
– To nie jest skomplikowana inwestycja – mówi inspektor Grzybowski. – Dlatego termin wykonania jest krótki.
Budowa nowej drogi zostanie sfonansowana ze środków własnych gminy, choć jest nadzieja na częściowe pokrycie kosztów z dotacji, o którą urząd się ubiega.
– Złożyliśmy wniosek o dotację w Urzędzie Marszałkowskim. Mamy nadzieję, że ją otrzymamy, ale pewności nie ma – kończy urzędnik z Ostrówka.
Z funduszu ochrony gruntów rolnych gmina może otrzymać do 60 proc. kwoty przeznaczonej na inwestycję.