Nabyli nowy wóz

Specjalistyczny samochód marki DAF do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych został zakupiony przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu.

– W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono dwie oferty – informuje Krzysztof Owczarek, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego.
– Oferenci to: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP Sp, z o.o. (Marklowice Górne) oraz Stal Sp. z o.o. (Warszawa). – dodaje.
Obie firmy zaoferowały okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy jednak druga firma podała korzystniejszą cenę. Na podstawie kryterium ocen Przedsiębiorstwo Komunalne uznało, że Stal Sp. z o.o. podaje najkorzystniejsze warunki. Cena zaoferowana przez firmę to 608 481 zł brutto.
fot.: archiwum przedsiębiorstwa