Nowy radny będzie dbał o strażaków i nie tylko…

Marek Wierzbicki został wybrany na nowego radnego Rady Gminy w Konopnicy. Zastąpił on zmarłego w lutym  radnego Piotra Bernasiaka.

Piotr Bernasiak był długoletnim członkiem OSP w Rychłocicach.  Zmarł 14 lutego. Zgodnie z zarządzeniem wojewody łódzkiego, mieszkańcy Rychłocic mieli wybrać nowego radnego 21 maja, jednak ze względu na fakt, że zgłosił się tylko jeden kandydat, wyborów nie było.
Na ostatniej sesji Rady Gminy w Konopnicy Marek Wierzbicki złożył uroczystą przysięgę. Uzupełnił on również skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Zdrowotnej.
– Strażacy chcieli mieć swojego działacza w radzie gminy, więc zaproponowali i ja to przyjąłem- mówi Marek Wierzbicki. – Chcę pomagać społeczeństwu Rychłocic, a także całej gminy. Jeśli chodzi o priorytety, to będzie to straż, zdrowie oraz sport. Będę dbał, aby to wszystko jakoś wspomóc.
Zdaniem Marka Wierzbickiego, radni dbają o swoje społeczeństwo i poszczególne sołectwa. Jednak najważniejsze, aby wśród przedstawicieli gminy był kompromis.
– Tak powinno być, tylko żeby to wszystko było w miarę możliwości, kultury i myślę, że jak wszyscy będą chcieć to się coś zrobi. Natomiast jeżeli każdy będzie myślał pojedynczo o korzyściach to wiadomo, że się mało zrobi. A gminę nie na wszystko stać- komentuje Marek Wierzbicki.
Zapytany o współpracę z radnymi, Wierzbicki jest pełen nadziei, że będzie się ona układała dobrze.
Przypomnijmy, że Marek Wierzbicki w listopadzie 2016 r. został wybrany na pierwszego wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.