Oczyszczalnia ma być gotowa do końca sierpnia

W Czarnożyłach trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Choć nie obyło się bez problemów, prace mają zostać zakończone zgodnie z planem, czyli do 31 sierpnia.

Jak informuje czarnożylski urząd, dotychczas zostały wykonane prace związane z budową budynku zaplecza gospodarczego i placu manewrowego. Ponadto wyremontowano istniejące obiekty, którym nadano nową kolorystyką elewacji. Posadowiono także zbiornik buforowy oraz zagęszczacz osadu. Nie zabrakło jednak problemów podczas wykonywania robót. O tych mówi wójt Andrzej Modrzejewski.
– Wykonawca początkowo borykał się z niemałym problemem odwodnienia gruntu, wysoki poziom wód gruntowych nie pozwalał na przygotowanie terenu pod dodatkowy bio-blok i osadnik wtórny.  Jednak warunki pogodowe umożliwiają kontunuowanie prac, trwa montaż zbrojenia dodatkowych zbiorników na oczyszczalni- zapewnia wójt Modrzejewski.
Przypomnijmy, że inwestycję realizuje firma „BROMAST” z Chociczy. Kwota zaplanowana na ten cel to około 1 900 tys. zł. W ramach inwestycji mają zostać dobudowane nowe elementy technologiczne, które zostaną zintegrowane z istniejącą instalacją. Natomiast  obecne rozwiązania zostaną zmodernizowane. Ostateczny termin odbioru końcowego upływa 31 sierpnia tego roku
– Gmina Czarnożyły uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ponad 1 100 tys. zł- dodaje Andrzej Modrzejewski.