Wystartowali w ogólnopolskich zawodach dzielnicowych

W Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie przeprowadzono I etap eliminacji na szczeblu powiatowym w ramach X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”.

Do konkursu przystąpiło sześciu dzielnicowych z wieruszowskiej komendy, którzy rozwiązywali test wiedzy z zagadnień zawodowych i ogólnych.
– Test składał się z 40 pytań. Eliminacje zostały zorganizowane i przeprowadzone przez wieruszowskich funkcjonariuszy Wydziału Prewencji- mówi Damian Pawlak, rzecznik prasowy KPP w Wieruszowie. – Celem prowadzonych działań jest w szczególności poszerzenie wiedzy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności i porządku publicznego w rejonie służbowym i wyłonienie dwóch najlepszych dzielnicowych, którzy wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.
Jak dodaje rzecznik Pawlak, turniej jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę obchodową, którzy są szczególnie blisko społeczeństwa.
– Podejmowanie właściwych działań przez dzielnicowych i dobre rozpoznanie problemów lokalnej społeczności w znacznym stopniu decydują o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców- mówi Damian Pawlak.
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się dzielnicowi Rafał Zych oraz Tomasz Rosiński.

Fot KPP Wieruszów