Nie będą omijać dziur

Powody do radości mają mieszkańcy Woli Jankowskiej i Marzęcic. Łącząca ich droga od lat pozostawia wiele do życzenia – dziur w niej nie brakuje. Teraz ma się to zmienić – wójt gminy zakasa rękawy i zapowiada, że nową nawierzchnią kierowcy będą jeździć jeszcze w tym roku.

Marek Jednak, wójt gminy, na drodze, którą czeka modernizacja

Ostatnia modernizacja odcinka drogi, łączącego Wolę Jankowską z Marzęcicami miała miejsce w 2009 roku. Od tamtej pory powstało w niej setki dziur, które kierowcy sprytnie omijają. Ale koniec z tym, gruntowny remont drogi już niebawem.
– Inwestycja polega na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Jankowska o długości 706 metrów bieżących – informuje Rafał Gruczalski, kierownik referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Strzelcach Wielkich.
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nakładka z mieszanki mineralno – bitumicznej, o grubości 4 cm, wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczo – wiążącej o grubości średnio 3 cm.
Zaplanowano także wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, o szerokości 0,75 m.
– Szerokość jezdni drogi dojazdowej będzie miała od 4 do 4,5 m. – podaje Gruczalski. – Istniejące zjazdy do działek zabudowanych oraz dojścia do furtek zostaną dostosowane do wysokości nowej nawierzchni bitumicznej – dodaje.
Wartość kosztorysowa całości robót to 228 721,82 zł brutto. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych gminy oraz z dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
– Wniosek o przyznanie środków został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w marcu tego roku – mówi wójt gminy Marek Jednak.
Dofinansowanie może zostać udzielone do 60 proc. wartości robót.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to czerwiec 2017r., po tym terminie ma zostać uruchomiona procedura przetargowa.

1/ Marek Jednak, wójt gminy, na drodze, którą czeka modernizacja
2/ Rafał Gruczalski z Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich mówi o aspektach technicznych, związanych z realizacją zadania