Gospodarstwo Musiałów z Malinówki wyróżnione

Uroczyste podsumowanie piętnastej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na terenie województwa łódzkiego nastąpiło na początku lipca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. W finale Ziemię Wieluńską reprezentowało gospodarstwo Urszuli i Tadeusza Musiałów z Malinówki w gminie Skomlin, które zostało wyróżnione.

Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiły się 72 gospodarstwa. Komisja Wojewódzka składająca się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, odwiedziła dziewięć gospodarstw wyłonionych w regionalnym etapie konkursu.
Na podstawie wizytacji komisja dokonała oceny i wskazała zwycięzców, którymi zostali Agnieszka i Leszek z Franopola w powiecie rawskim. W finalE Ziemię Wieluńską reprezentowało gospodarstwo Urszuli i Tadeusza Musiałów z Malinówki w gminie Skomlin, które zostało wyróżnione.
Powierzchnia gospodarstwa prowadzonego przez Musiałów wynosi 24,6 ha. Głównym profilem produkcji jest produkcja roślinna i zwierzęca. Gospodarstwo prowadzą od 2005 roku, kiedy to otrzymali grunty od rodziców pani Urszuli. Na przełomie lat zwiększano areał. Gospodarstwo było modernizowane ze środków Unii Europejskiej. Państwo Urszula i Tadeusz mają dwójkę dzieci: córkę Basię (15 lat) oraz syna Krzysztofa (8 lat). Jako nagrodę za wyróżnienie państwo Musiał otrzymali m.in. zasilacz awaryjny.
– Gratuluje wyróżnionym, bardzo się cieszę, że kolejny raz gospodarstwo z terenu działania Placówki Terenowej w Wieluniu znalazło się w tak zaszczytnym gronie. Zachęcam wszystkich rolników ubezpieczonych w KRUS, aby spróbowali swoich sił w przyszłorocznym konkursie – podsumowuje Krzysztof Dziuba, kierownik PT KRUS w Wieluniu

fot.: archiwum KRUS