Aktywne wakacje to jest to!

Szkoła Podstawowa w Skrzynnie nie dała się nudzić swoim wychowankom na początku wakacji. Od 3 do 14 lipca przygotowała szereg atrakcji podczas warsztatów wakacyjnych. Cel był jeden – zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku.

– Dzieci uczestniczyły w różnych formach wypoczynku. Były zajęcia teatralne pt. „ABC – emocji”, warsztaty fotograficzne, kulinarne, rękodzieło plastyczne, rozgrywki sportowe, leśny piknik, ognisko oraz zabawy według własnych zainteresowań dzieci. – informuje Elżbieta Stępień, dyrektorka szkoły.
Poza zajęciami na terenie placówki i w jej rejonach, przygotowano dla dzieci dwie wycieczki. Uczestnicy wyjechali do Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna i Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Poza obejrzeniem najnowszej wystawy zwiedziły także Basztę Męczarnię
Jedną z przygotowanych w tym czasie atrakcji było również spotkanie z wolontariuszami z PGE „Pomagamy” GIEK S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
– Czas spędzony na warsztatach został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci – informuje Elżbieta Stępień.
– Doświadczenia tegoroczne i z ubiegłych lat udowodniły, iż idea zapewnienia dzieciom powitania wakacji w formie warsztatów wakacyjnych była trafiona. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci dowodzą, iż należy kontynuować tę działalność i rozwijać w latach przyszłych – dodaje dyrektorka.

fot.: archiwum szkoły