RBS w Lututowie świętuje jubileusz 110-lecia działalności

Bankowość spółdzielcza w Lututowie liczy sobie już 110 lat. W piątek 14 lipca odbyła się uroczystość jubileuszu, podczas której odsłonięta została pamiątkowa tablica.


Historia lututowskiej bankowości spółdzielczej rozpoczyna się w 29 grudnia 1907 roku, kiedy grupa mieszkańców zawiązała Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, wspierające lokalnych rolników i rzemieślników. Pierwszym prezesem Towarzystwa został jego inicjator – ks. prałat Apolinary Lutoborski. 1 stycznia 1908 roku stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność. Niedługo potem liczyło już 126 członków. W swojej 110-letniej historii, instytucja wielokrotnie zmieniała nazwę. Spółdzielnia Ludowa z o.o., Kasa Stelczyka i wreszcie Bank Spółdzielczy – to ledwie kilka przykładów. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele trudnych momentów, wśród których należy wymienić kryzys lat 30. Z kolei II wojna światowa chwilowo przerwała działalność banku. Odrodzenie spółdzielczości bankowej w Lututowie nastąpiło w 1950 roku.
Uroczystość jubileuszu 110-lecia istnienie, swoją obecnością, uświetniło wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi poseł na Sejm RP Piotr Polak, eurodeputowany Andrzej Grzyb oraz Jolanta Zięba-Gzik – członek zarządu województwa łódzkiego. Nie zabrakło też przedstawicieli sektora bankowego, wśród których znaleźli się Krzysztof Pietraszkiewicz, Krystyna Majerczyk-Żabówka i Karolina Jankowiak.
110-lecie działalności banku to także, a może przede wszystkim, atrakcyjne promocje dla klientów – wśród osób, które zdecydują się wziąć udział w promocji, wylosowany zostanie samochód osobowy. Co trzeba zrobić, aby zawalczyć o nagrodę?
– Trzeba założyć lokatę. Każde 500 zł daje dwa udziały w losowaniu samochodu. Zwycięzcę poznamy 18 lipca – mówi Edyta Ślązak, doradca klienta.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemową Jerzego Łuszczka, w której przewodniczący rady nadzorczej banku przypomniał najważniejsze wydarzenia z długiej historii bankowości spółdzielczej.
– Bank spółdzielczy to bank szczególny – to bank lokalny z ludzką twarzą, bank zarządzany przez mieszkańców tej ziemi, na której funkcjonuje. To bank, którego właścicielami są tutejsi mieszkańcy i jednocześnie którego działalność ogranicza się do służenia lokalnej społeczności – mówi Jerzy Łuszczek, przewodniczący Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.
W dalszej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy, dedykowanej założycielom, członkom i pracownikom banku. Następnie zaproszeni goście udali się do sali historycznej, gdzie mogli podziwiać zgromadzone eksponaty, upamiętniające historię banku.
Część oficjalna odbyła się w Sali bankietowej w Hipolitach. Przy tej okazji wręczone zostały odznaczenia: „Srebrny Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka”, złota oraz srebrna „Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka” i platynowa, złota oraz srebrna „Odznaka Spółdzielczej Grupy Bankowej”. Dla wieloletnich klientów banku przygotowana została statuetka „Partner Godny Zaufania”.
Podczas uroczystości wręczona została także odznaka dla Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie – „Zasłużony dla województwa łódzkiego”. Tytuł został przyznany na wniosek Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.
– Najbardziej przełomowym momentem w historii banku jest zmiana ustroju gospodarczego, gdzie staliśmy się samodzielni i mogliśmy się rozwijać – zyskaliśmy możliwość wejścia na tereny, gdzie wówczas wypadły banki spółdzielcze. Przezwyciężyliśmy trudności i systematycznie rozwijamy się. Najwyższymi wartościami są dla nas klienci i pracownicy, prezes sam nic nie zrobi. Dobrzy klienci i pracownicy budują wszystko. Były też upadki, ale wprowadziliśmy bank na dobrą drogę i jesteśmy w dobrej kondycji – mówi Marian Fita, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.