Remonty w szkołach Gminy Wieluń

Wakacje trwają już od trzech tygodni, a tymczasem w wielu wieluńskich placówkach oświatowych prowadzone są remonty. Gmina Wieluń zabezpieczyła na nie blisko 628 000 zł.

W ramach tych prac wykonane zostaną adaptacje pomieszczeń szkolnych na cele dydaktyczne w 7 szkołach podstawowych na terenie Gminy Wieluń, remont kanalizacji, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych czy przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Magistrat w tym roku wyda również ok 70 tys. zł na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy segmentu w Publiczny Przedszkolu nr 3 w Wieluniu. W Miejskim Zespole Szkół nr 3 za kwotę 3o tys. zł zostanie rozbudowany i zmodernizowany system monitoringu.

Większość remontów to adaptacje przystosowujące budynki do nowych warunków. Głównym założeniem jest zaadoptowanie pomieszczeń i wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci z fizyki i chemii o czym dowiadujemy się w rozmowie z dyrektorem Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzejem Dąbrowskim.

Remonty mają charakter bieżący a termin ich zakończenia w wybranych jednostkach oświatowych, planowany jest do 25 sierpnia bieżącego roku. Wyjątek stanowi rozbudowa segmentu publicznego w Przedszkolu nr 3 w Wieluniu, która ma zapewnić w perspektywie wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat. Obecnie opracowywana jest dokumentacja w tym zakresie, która ma być gotowa do października 2017 roku, twierdzi Andrzej Dąbrowski.
Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest do 2019 roku.

Placówka w której obecnie prowadzone są intensywne prace to między innymi szkoła podstawowa w Kurowie. Tutaj remontowany jest cały korytarz znajdujący się na parterze budynku, dowiadujemy się w rozmowie z Jarosławem Wojnarem, bezpośrednio wykonującym zleconą modernizację. Praca idzie sprawnie i terminowo podkreśla.