Przyznane miliony, niegasnące nadzieje i liczenie na cud

Pątnów bezapelacyjnym zwycięzcą. Ulga dla włodarzy Siemkowic i Kiełczygłowa. Również wójtowie gmin Nowa Brzeźnica i Osjaków mogą być spokojni. Oni bowiem załapali się na podstawową listę dofinansowania do gospodarki wodno- ściekowej z PROW. Nadziei nie tracą jednak włodarze, którzy zajęli dalsze miejsca, jak choćby wójt gminy Skomlin Grzegorz Maras.

Zgodnie z opublikowaną listą, 54 gminy są już pewniakami jeśli chodzi o dofinansowanie z środków PROW gospodarki wodno- ściekowej. Wśród nich znalazły się również gminy z powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego. Kamień z serca spadł włodarzom Pątnowa, Siemkowic, Kiełczygłowa, Sokolnik, Łubnic, Nowej Brzeźnicy czy Osjakowa. Na cud natomiast liczą nadal włodarze Lututowa, Skomlina, Ostrówka czy Konopnicy. Co prawda gminy te są już poza listą podstawową, jednak nadzieja na to, że w trakcie coś się zmieni nadal nie gaśnie. Wszak cóż innego pozostało…

Pątnów numerem jeden

Listę rankingową przyznanych dofinansowań otwiera gmina Pątnów. Zdobywając 28,5 pkt/30 możliwych gmina pozyskała mln 635 tys. 437 zł na rozbudowę gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów etap trzeci oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wniosek ten dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej, robót montażowych czy budowy hydrantów do pojedynczych domów lub skupisk domów w takich miejscowościach jak Kamionka, Józefów, Strugi Pątnowskie, Bieniec wzdłuż rzeki, Kępowizna i Kałuże. Wniosek podzielony jest na trzy części. Druga część wniosku dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków, których na terenie o rozproszonej zabudowie ma powstać dziewięć. Trzecia część inwestycji to wymiana zestawu hydroforowego w Grębieniu. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego ciśnienia dla bardziej odległych miejscowości, np. Józefowa. Całość inwestycji miałaby zostać zrealizowana w latach 2017 – 2019. Jej całkowity koszt to trzy mln złotych.
Jak komentował Jacek Olczyk, sukces gminy polega na dobrze napisanym wniosku oraz pracy zespołowej.
– Udało mi się stworzyć zespół specjalistów, którzy zastąpili innych pracowników. Mowa o sekretarz Beacie Marczak, inspektorze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych Annie Pakule a także o inspektorze ds. inwestycji Łukaszu Bernasiu. Rzadko się wspomina o pracownikach merytorycznych, którzy pracują na sukces całej gminy i jej mieszkańców, tak więc niech ich nazwiska tutaj szczególnie rozbłysną – podnosi Jacek Olczyk, wójt gminy Pątnów.

Niewątpliwie zasług zespołu ciężko nie docenić. Jednak gmina Pątnów ma wiele innych elementów, które pozwoliły na osiągnięcie tak wysokiej pozycji. Mowa tu między innymi o kryterium jakim była realizacja operacji na obszarach turystycznych doliny rzeki Warty, Pilicy lub Bzury czy też procent skanalizowania gminy. Czym mniejszy, tym więcej punktów można było zdobyć. Pod uwagę brano także gęstość zaludnienia, dochód podatkowy gminy, stopę bezrobocia w powiecie, realizację operacji na terenie gminy, gdzie jednolita część wód powierzchniowych zagrożona jest nieosiągnięciem celów środowiskowych czy też liczbę ludności korzystającą z oczyszczalni.

Siemkowice i Kiełczygłów raczkują

Gmina Siemkowice i Kiełczygłów, jako te, które do tej pory w temacie kanalizacji niewiele zrobiły, teraz dostały szansę na nadgonienie sytuacji. Co prawda niecałe dwa mln dla samorządów, które dopiero raczkują w temacie kanalizowania gminy, to nadal niewiele. Jednak zawsze to coś na dobry początek. przynajmniej od czegoś można zacząć.
Wspomniana gmina Siemkowice, na liście zajęła wysoką czwartą pozycję. Wniosek na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach- etap pierwszy uzyskał 26 pkt. Dofinansowanie na ten cel wynosi mln 996 tys.672 zł.
– Cieszymy się bardzo z pozytywnej oceny naszego wniosku, a czwarte miejsce na liście rankingowej złożonych wniosków tym bardziej cieszy. To dla mnie i pracowników urzędu pełna satysfakcja – skomentowała Zofia Kotynia.
Warto dodać, że całość inwestycji opiewa na ponad cztery mln złotych.
– Nie da się ukryć, że nawet przy dofinansowaniu dwóch mln złotych, gmina będzie musiała wyłożyć na ten cel bardzo dużo środków własnych – dodaje wójt Kotynia.
Sporo dalej, bo na miejscu 26 znalazła się gmina Kiełczygłów. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo- cementowej na PE w Kiełczygłowie i Kiełczygłów- Kolonia gmina uzyskała mln 976 tys. 496 zł.
– Oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie- komentuje wójt Kazimierz Jędrzejski.- Jednocześnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu na pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Kiełczygłowa i Kiełczygłowa – Koloni. Prace przy budowie oczyszczalni rozpoczniemy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i z wyłonionym w wyniku procedury przetargowej wykonawcą- dodaje włodarz.
Całość zadania rozłożona jest na dwa etapy. Etap pierwszy to budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną. Koszt całkowity zadania to dwa mln 250 tys. zł. Etap drugi – Wodociąg, kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w miejscowości Kiełczygłów i Kiełczygłów – Kolonia ma kosztować półtorej mln zł.
Na miejscu 31 i 32 kolejno znalazły się gmina Sokolniki i Łubnice. Pierwszą 40 otwiera natomiast gmina Nowa Brzeźnica z zadaniem polegającym na budowie oczyszczalni ścieków oraz rozbudowie ujęć wody na terenie gminy.
– Walczyłem o to jak tylko mogłem – skomentował wójt Jacek Jarząbek.
Sytuacja w gminie Nowa Brzeźnica jest dość innowacyjna. Nie ma bowiem dokumentacji pełnej oczyszczalni. Nie będzie podłączana do kanalizacji.
– U mnie najlepiej, jakby kanalizacja szła nad domami z pompami, ze wszystkim. Udało mi się zrobić tak zwaną ciężką oczyszczalnię ścieków, to znaczy na zasadzie ścieków przemysłowych. Jest ona kompaktowa, bo takie zasady sobie zrobiłem, że w każdej chwili, jeżeli dołożę dwa reaktory, które mniej więcej będą kosztowały 300 tys. zł mogę zwiększyć dostępność tej oczyszczalni ścieków o sto procent. Ona jest składana z pewnych elementów, ale na bazie bardzo sprawdzonych technologii – wyjaśnia włodarz.
Jak zakłada wójt Jarząbek, nieczystości od mieszkańców odbierać będą zewnętrzne firmy. W projekcie jest również beczka asenizacyjną z ciągnikiem i następny ciągnik z przyczepą, żeby niezależnie odbierać od tych mieszkańców, którzy by nie chcieli skorzystać z pierwszego sposobu.

Osjaków ostatnim pewniakiem

Na 48 miejscu z 54 bezpiecznych na liście znalazła się gmina Osjaków. Wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Debinie wraz z przyłączami i rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach uzyskał 22 punkty. Kwota dofinansowania to mln 990 tys. 248 zł. – Zwłaszcza ta stacja mnie cieszy, bo mielibyśmy praktycznie wszystkie trzy stacje uzdatniania wody zmodernizowane na poziom XXI wieku – komentuje wójt Jarosław Trojan.
Na tym lista pewniaków się kończy i zaczyna się nadzieja na to, że pieniędzy jednak jakimś cudem jeszcze wystarczy. Tak jest między innymi z gminą Lututów, która zajęła 60 miejsce, czy gminą Skomlin będącą na 63 miejscu.
Wójt gminy Skomlin, Grzegorz Maras, nadziei póki co nie traci. Wierzy w to, że gmina nadal ma szanse na pozyskanie niecałych dwóch mln na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów.
Optymizmem nie tryska natomiast włodarz gminy Konopnica czy wójt gminy Ostrówek.
– Mnie to martwi, bo też chcieliśmy coś w tym kierunku robić a widzę, że jest blokada dla takich ubogich gmin, które mają mniejsze zagęszczenie mieszkańców. Na niekorzyść działało w naszym przypadku powiązanie gospodarki wodnej z gospodarka ściekową. Mieliśmy punkty za niski wskaźnik zagęszczenia kanalizacji, ale były też punkty, jeżeli był niski wskaźnik gospodarki wodnej, czyli przyłączy. My mamy natomiast prawie sto procent wykazane – wyjaśnia Ryszard Turek.
Gmina Ostrówek z wnioskiem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków – etap pierwszy znalazł się na 65 miejscu. Oczko dalej jest wniosek gminy Konopnica na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońska, z budową zjazdu z drogi publicznej. Wnioski te dostały po 20 punktów.