Pogoda sprzyjała jarym uprawom

Zaczęły się żniwa. W tym roku warunki pogodowe sprzyjały uprawie zbóż jarych, które wysiewa się wczesną wiosną – dowiadujemy się w rozmowie z producentem rolnym Maciejem Żuberkiem, specjalizującym się głównie w uprawie pszenżyta jarego.


Ziarno jest dobrze wykształcone ponieważ jest dużo wody, nie jest zasuszone. Przewidywany jest dobry plon na poziomie 5-6 ton z hektara. Zbiór pszenżyta planowany jest na początku sierpnia o ile aura będzie sprzyjająca. Ziarno ma przeznaczenie paszowe i zawożone jest do skupu.
– Należy zwrócić uwagę na zwiększoną w tym roku ochronę herbicydową – podkreśla Maciej Żuberek, gdyż przekropna pogoda sprzyja rozwojowi chwastów.
Dodatkowo, dowiadujemy się, że w powiecie wieluńskim pojawił się nowy szkodnik zbóż, do tej pory nie znany rolnikom – roślinożerny chrząszcz o nazwie Łokoć Garbatek, którego bardzo ciężko zwalczyć obecnie dostępnymi na rynku środkami. W tym przypadku larwa chrząszcza pożera roślinę we wczesnej fazie rozwoju a następnie chrząszcz niszczy ziarno.
W ograniczeniu tego szkodnika bardzo ważne jest przestrzeganie zasad zmianowania oraz dbanie o kulturę rolną zaraz po żniwach, wykonując odpowiednią uprawę ściernisk.
Maciej Żuberek dysponuje własną bazą maszynową. Wiedza, którą nabył kończąc mechanizację, bardzo ułatwia mu pracę w gospodarstwie, gdyż sam jest w stanie usunąć większość usterek w maszynach i sprzętach rolniczych. Swoim doświadczeniem dzieli się z synami, którzy prawdopodobnie w przyszłości będą kontynuować rolniczą tradycję.