Remont drogi powiatowej już w przyszłym roku

Starostwo Powiatowe w Wieluniu, wspólnie z gminą Pątnów, przygotowuje się do remontu odcinka drogi powiatowej w Dzietrznikach. Ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu, konieczny okazał się zakup działki, którą poprowadzone zostanie odwodnienie.


Jak mówi Jacek Olczyk, do końca roku ma zostać wykonana dokumentacja projektowa inwestycji. Prace drogowe powinny zatem ruszyć już w przyszłym roku. Na razie trudno jest oszacować koszt zaplanowanych prac, jednak jak zawsze przy realizacji tego rodzaju inwestycji, finansowanie zostanie rozłożone w równych częściach między Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy.
– Do końca roku chcemy ukończyć dokumentację. Takie są oczekiwania Starostwa, czyli organu zamawiającego projekt. Gmina Pątnów dotuje inwestycję w 50 procentach. Występujemy też w roli konsultanta, w związku z tym, że najlepiej znamy ten teren i możemy dzięki konsultacjom społecznym na które licznie przybywają mieszkańcy Dzietrznik, zasygnalizować pewne problemy i ich rozwiązania. Starostwo prowadzi inwestycję, natomiast my jesteśmy partnerem – mówi wójt.
Rola gminy, jako organu doradczego, jest w tym przypadku nie do przecenienia. Ukształtowanie odcinka drogi, wiodącego w kierunku Załęcza Małego, sprawia, że na jej powierzchni występują wyraźne zagłębienia terenu. Przy dwóch z nich funkcjonuje odwodnienie, problemem jest trzeci spad.
– Mamy przygotowane dwa odbiorniki wody opadowej, które są odprowadzone kanałem otwartym do niżej położonej rzeczki Gręby. Prawdopodobnie przy przebudowie drogi zostaną one pogłębione i oczyszczone. Na jednym z występujących tam zagłębień nie ma takiego odprowadzenia, w związku z tym trzeba je stworzyć – wyjaśnia Olczyk.
Ze względu na konieczność odprowadzenia wód opadowych, które bez odpowiedniego odwodnienia zalegałyby w zagłębieniu drogi, inwestor musiał poszukać skutecznego rozwiązania tego problemu.
– Pojawiła się możliwość zakupienia działki o szerokości sześciu metrów. Jest to działka użytkowa, ale idealnie nadająca się do tego, żeby zaprojektować tam otwarty rów odprowadzający wodę do naturalnego cieku – mówi wójt.
Z punktu widzenia mieszkańców Dzietrznik bardzo istotny jest fakt, że Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w temacie projektu zjazdów indywidualnych.
– Właściciele działek jeszcze niezabudowanych mają możliwość uzgodnienia miejsca, w którym powstaną zjazdy. Jeżeli wstępny projekt nie zostałby poddany konsultacjom, wówczas zjazdy powstałyby tam, gdzie odpowiadałoby to projektantowi. W tym przypadku mamy możliwość uzgodnienia zjazdów. W późniejszym czasie, na etapie, kiedy dokumentacja jest złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie i jest już wydane pozwolenie na budowę, nie ma możliwości ich przesuwania. To, jak wiemy, staje się zaczynem różnego typu problemów, jeśli czas między przygotowywaniem dokumentacji a realizacją inwestycji wydłuża się do kilku lat. Tutaj te zjazdy będą robione w ramach dokumentacji i mam nadzieję, że na przebudowę tej drogi mieszkańcy nie będą musieli długo czekać – zapewnia włodarz.