Pajęczno planuje pozyskać środki na odnawialne źródła energii

Urząd Gminy i Miasta Pajęczno planuje pozyskać środki na odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe, które wyrażą zainteresowanie tematem, będzie mogły uzyskać zwrot z kwoty związanej z montażem nowoczesnych instalacji na poziomie 85 procent kosztów kwalifikowanych netto.


Jak informuje Jacek Lewera, konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zostanie ogłoszony w czwartym kwartale tego roku. O udziale gminy zadecydują przede wszystkim sami mieszkańcy, poprzez wyrażone zainteresowanie tematem odnawialnych źródeł energii. Wsparciem ze środków unijnych mogą zostać objęte gospodarstwa indywidualne. Dotacje mają być udzielane na projekty obejmujące budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury służącej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Co niezwykle istotne, dotowana kwota nie dotyczy wyłącznie wydatków związanych z realizacją prac. Finansowaniu ma podlegać także zakup wszystkich niezbędnych urządzeń. Wśród dotowanych instalacji, Lewera wymienia fotowoltaikę, kolektory słoneczne oraz piece na biomasę.
Każdy zainteresowany mieszkaniec gminy już wkrótce będzie mógł otrzymać szczegółowe informacje na temat programu. Na 29 sierpnia (wtorek) zaplanowane zostały dwa spotkania w tej sprawie. Pierwsze zostało zaplanowane na godzinę 16, w kinie Świteź w Pajęcznie, natomiast drugie – na godzinę 18, w Szkole Podstawowej w Makowiskach. Organizatorzy odpowiedzą na pytania związane z założeniami projektu i kosztami uczestnictwa oraz możliwością uzyskania dofinansowania, Mieszkańcy dowiedzą się, jakie instalacje będą podlegały dofinansowaniu oraz na jakiej zasadzie funkcjonują te urządzenia.
– Będziemy zbierać deklaracje od mieszkańców, musimy się zorientować ile osób jest zainteresowanych i jakim źródłem energii odnawialnej. Mówimy tu między innymi o fotowoltaice i solarach. Przedstawimy też przykładowe kalkulacje. Jeżeli odpowiednia liczba osób wyrazi zainteresowanie, będziemy aplikować do RPO – mówi Jacek Lewera.