Zmiany w 500 plus

Kierownik SRŚR w Wieluniu Katarzyna Gasztyk mówi o zmianach ważnych dla osób pobierających zasiłek 500 plus.

– W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiły zmiany w programie „Rodzina 500+” przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 roku – mówi Katarzyna Gasztyk.

1. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia będzie uzależnione od ustalenia na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica, potrzebny będzie dokument zatwierdzony przez sąd potwierdzający zasądzenie alimentów.
2. Zmieniły się przepisy jeżeli chodzi o utratę i uzyskanie dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie trzech miesięcy od daty utraty ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie działalność gospodarczą. Nie zastosujemy wówczas przepisów dotyczących utraty
i uzyskania dochodu.
3. W przypadku osób, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu z działalności gospodarczej wymagane jest zaświadczenie z urzędu skarbowego. Nie wystarczy już oświadczenie wnioskodawcy lub członka jego rodziny o wysokości dochodu uzyskanego za rok 2016.

Wypłaty świadczeń przyznane w zeszłorocznych decyzjach są realizowane do września 2017 roku. Od 1 sierpnia 2017 roku należy składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres, aby nadal otrzymywać świadczenie. Należy to zrobić do końca października, by nie mieć przerw w uprawnieniu do tego świadczenia. Jeżeli wniosek został złożony w sierpniu wtedy zachowamy ciągłość wypłat świadczenia i co miesiąc otrzymujemy pieniądze. Natomiast jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu lub październiku może okazać się, że w październiku rodziny nie dostaną pieniędzy. Świadczenia należne za październik zostaną uregulowane podczas wypłaty listopadowej (otrzyma się wtedy pieniądze za październik i listopad) – nie straci się nawet złotówki – uspokaja Katarzyna Gasztyk kierownik Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych.
Zwraca również uwagę na sporadyczne, ale mające miejsce sytuacje:

– Mimo, że pracownicy referatu informują świadczeniobiorców, we wnioskach o świadczenia i w decyzjach przyznających świadczenia są również zawarte pouczenia, że należy powiadomić referat o zmianie źródła dochodu, o uzyskaniu nowego dochodu, o zmianie pracodawcy, to czasami osoby pobierające świadczenia zapominają o tym. Zdarzają się sytuacje, że pobierają niesłusznie to świadczenie
i nakładamy wobec takich osób obowiązek zwrotu nienależnych pobranych świadczeń – mówi.
W lipcu, w gminie Wieluń 2119 rodzinom wypłacono 3244 świadczenia. Do dnia 22 sierpnia 2017 złożono już 1068 wniosków.