Gdy o nim pomyślę, widzę to puste miejsce…

13 września 2017
557 Views

Wieloletni radny oraz Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko w kadencji 2010-2014. Przewodniczący Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, kierownik orkiestry dętej, a przede wszystkim aktywny działacz społeczny. Zmarł Grzegorz Majtyka. Miał 61 lat.

Dopóki mógł, uczestniczył aktywnie w obradach Rady Gminy w Mokrsku. Niestety, na kilku ostatnich jego miejsce było już puste. Walczył z chorobą. Jeszcze 9 sierpnia w remizie w Ożarowie z myślą o radnym Majtyce zorganizowana została zbiórka krwi. Tymczasem kilkanaście dni później do urzędu i radnych dotarła informacja o jego śmierci.
– Odszedł od nas wyjątkowy człowiek. Potrafił stworzyć z żoną Celiną wspaniałą rodzinę. Umożliwił swoim dzieciom rozwinięcie talentów, którymi szczyci się nie tylko rodzina Majtyków ale cała Gmina Mokrsko z Ożarowem w szczególności. Pracowity, z osiągnięciami w pracy na roli. Wzór i przykład dla innych- podkreśla Tomasz Kącki, wójt gminy Mokrsko. Jak przypomina włodarz, Grzegorz Majtyka wiele lat działał na rzecz rozwoju społeczności ożarowskiej. Nie zapominał oczywiście o swojej rodzinnej Krzyworzece.
– Swoją wiedzą, umiejętnościami, radami i opiniami starał się wpłynąć na jak najlepszą i najkorzystniejsza dla całej gminy pracę ludzi pracujących w samorządzie gminnym. Pana Grzegorza znałem kilkanaście dobrych lat. On mnie dłużej. Zawsze, z swoim stale goszczącym na twarzy uśmiechem, pomagał mi w mojej pracy w samorządzie, już od czasu Środowiskowego Domu Samopomocy. Zdarzały się nam różnice zdań, zwłaszcza w okresie kiedy sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Ale to już było. I nie wróci…- wspomina Tomasz Kącki.
Grzegorz Majtyka, jako bardzo aktywny społecznik, angażował się w wiele imprez czy inicjatyw. Takiego właśnie zapamiętała go Jolanta Juszczak, sołtys Ożarowa.
– Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało- podkreśla sołtyska. – Dbał o sprawy społeczeństwa, angażował się. Był przewodniczącym rady sołeckiej w obecnej kadencji. Wskrzesił naszą orkiestrę. Uczestniczył w przygotowaniach imprez lokalnych. Wiele by można mówić. Był po prostu dobrym człowiekiem- mówi Jolanta Juszczak.
Również Beata Cichosz, radna będąca w tej samej komisji, co Grzegorz Majtyką, z łamiącym się głosem wspomina współpracę z nim.
– Trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Byliśmy w przeciwnych obozach, jednak ta współpraca była dobra. Przy bliższym poznaniu radny Majtyka okazał się był bardzo sympatycznym człowiekiem. Moje odczucia, co do jego osoby są bardzo pozytywne. Gdy myślę o nim, widzę to puste miejsce przy stole obrad. Jednak radny Majtyka pozostawił po sobie pewną pamiątkę- mówi Beata Cichosz.
Pamiątką tą są stypendia. Jak podkreśla radna Cichosz, to była inicjatywa właśnie rannego Grzegorza Majtyki. Pomysł ten stał się rzeczywistością. Stypendia są przyznawane.
– Może warto z czasem byłoby zaznaczyć, że to właśnie Grzegorz Majtyka jest pomysłodawcą. Myślę, że to byłby dobry pomysł, a przede wszystkim podkreślenie jego starań- dodaje radna Cichosz.
Grzegorz Majtyka pozostanie w pamięci wszystkich tych, którzy go znali jako człowiek zawsze uśmiechnięty, okazujący wsparcie i pomoc osobom potrzebującym a jednocześnie umiejący docenić wsparcie innych.
Jak podsumowują znajomi radnego Majtyki, nigdy nie narzekał na trudy pracy na roli, choć jak każdemu rolnikowi, tak i jemu zdarzały się lata lepsze i gorsze. Za wieloletnią pracę w gospodarstwie w 2011 roku została nadana mu odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”.
Mimo wielu obowiązków, aktywnie działał on na niwie społecznej i kulturalnej. Przez wiele lat czynnie uczestniczył w pracach Rady Gminy Mokrsko. W latach 1990-1994 był członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska. Od roku 2002 do 2006 był członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska. W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mokrsko, był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego. Od roku 2010 do 2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko. Od 2014- był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego. Był również członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Ożarów w kadencjach 1991-1995, 1999-2003, 2007-2011, 2011-2015. W obecnej radzie sołeckiej na lata 2015-2019 został wybrany na jej przewodniczącego.
W roku 2007 został delegowany przez Radę Gminy do składu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej. W obecnej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego związku.
Udzielał się także w Orkiestrze Dętej w Ożarowie. Był inicjatorem jej reaktywowania w 2003 roku. Wówczas ogłoszono nabór do orkiestry. Naukę rozpoczęło wtedy około 25 osób. Był jednym z filarów, na którym orkiestra opierała się do dnia dzisiejszego.
Grzegorza Majtyka był również współtwórcą zorganizowanej przy Orkiestrze Dętej Ożarowskiej Kapeli Podwórkowej.
Był inicjatorem powstania Gminnego Przeglądu Kolęd w Ożarowie w 2008 roku. Przegląd ten odbywa się corocznie. Aktywnie uczestniczy w nim także reaktywowana przez niego Orkiestra Dęta.
Grzegorz Majtyka był społecznikiem oddanym swoim przekonaniom i wielkiej miłości jaką była dla niego orkiestra. Jest bardzo niewiele osób, które tak jak on potrafiły pogodzić życie rodzinne, pracę w gospodarstwie i zaangażowanie w sprawy społeczne.
Na zawsze pozostanie on w pamięci ludzi, którzy go znali jako człowiek uśmiechnięty i na sto procent zaangażowany w to, co robił.