Gmina inwestuje w gaz

Jeszcze w poprzedniej kadencji, Rafał Drab sygnalizował potrzebę zmniejszenia kosztów wynikających z ogrzewania budynków komunalnych. Teraz włodarz zapowiada, że jego deklaracje niebawem staną się faktem.


Wysokie koszty ogrzewania mają wynikać ze strat ciepła w stosowanym systemie grzewczym. Rozwiązaniem tego problemu mają być nowoczesne kotłownie gazowe, które zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Jeden z takich obiektów stanął już w Urzędzie Gminy. Docelowo, ta sama kotłownia ma dostarczyć ciepło do sąsiadującego z działoszyńskim magistratem Komisariatu Policji i Biblioteki Publicznej. W tym miejscu nie kończą się jednak inwestycje, związane z tym zadaniem. Rafał Drab zapowiada, że ekonomiczno-ekologiczne zmiany zostaną wprowadzone także w innych obiektach.
– W ramach tego zadania w ratuszu wymieniana jest także instalacja c.o. oraz c.w.u. Kwota przeznaczona na tą inwestycję wynosi około 268 tys. zł. Podobna zadanie wykonywane jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Działoszynie i MGOPS w Działoszynie. Koszt tej inwestycji opiewa na kwotę blisko 0,5 miliona złotych. Chciałbym zaznaczyć, że budowa takich kotłowni niesie za sobą nie tylko oszczędności finansowe, ale przede wszystkim korzyści związane z poprawą ochrony środowiska – mówi burmistrz.