Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy z mocą do potęgi! Nasz cel to nieustający rozwój!

13 września 2017
1 299 Views

ROZWÓJ KLAS PATRONACKICH ANIA HOLDING

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny moment dla każdego ucznia, ale także dla naszej firmy Ania Holding. Dostrzegając potrzebę edukacji w zawodzie technik elektryk już po raz trzeci umożliwiliśmy młodzieży rozpoczęcie nauki w klasie patronackiej w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu.
Chcemy mieć swój udział w kształceniu przyszłych pracowników. Ten cel chcemy osiągnąć stwarzając możliwość nauki w szkole o najwyższym poziomie
i odbycia praktyki w Ania Holding. Podczas praktyk uczniowie mają możliwość uczestniczyć w procesie produkcyjnym poczynając od etapu tworzenia schematów i projektowania 3D, poprzez obsługę maszyn sterowanych numerycznie, kończąc na montażu gotowych wiązek elektrycznych i szaf sterowniczych. W ten sposób chcemy połączyć wiedzę z doświadczeniem. Uczeń dostaje możliwość weryfikacji swoich umiejętności i przyszłych planów zawodowych w oparciu o realną pracę w zakładzie produkcyjnym.
Z roku na rok przybywa chętnych do nauki w klasie o profilu technik elektryk. Akcja promocyjna podczas targów edukacyjnych dała rezultaty w postaci  126 kandydatów, którzy złożyli aplikacje do klasy patronackiej. Ta liczba uświadomiła nam, że podążamy w dobrym kierunku wychodząc naprzeciw potrzebom młodych mieszkańców Wielunia.

ROZWÓJ FIRMY PRODUKCYJNO – HANDLOWEJ JB

Rok 2017/2018 to także rok intensywnego rozwoju FPH JB. Nowe zlecenia oraz trwające rozmowy dające szanse na pozyskanie zamówień umożliwią uczniom klas patronackich podjęcie pracy w naszej firmie po skończeniu edukacji. Już zatrudniliśmy i jesteśmy w trakcie
procesu rekrutacyjnego,
w którym uczestniczą absolwenci ZS nr 2 w Wieluniu.

 

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Z perspektywy dwóch lat doświadczeń już teraz możemy powiedzieć, że projekt klas patronackich jest ważną i potrzebną inicjatywą. Widzimy potrzebę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Chcemy aby rozwój naszej firmy był ściśle związany z rozwojem uczniów klas patronackich. System naszej pracy umożliwia młodym ludziom kontynuację edukacji na studiach zaocznych. Zależy nam, aby nasi pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe zarówno poprzez podejmowane studia jak też udział
w kursach i szkoleniach. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w realizację programu klas patronackich przyczyni się do jeszcze większego rozwoju naszej firmy i odwrotnie, że rozwój firmy pozwoli podnosić kwalifikacje przyszłych pracowników.

Zarząd Ania Holding