Ścieżką dydaktyczną przez Działoszyn

Wygląda na to, że władze Działoszyna bardzo poważnie podchodzą do kwestii związanych z rozwojem turystyki. Na liście projektów do zrealizowania pojawił się jeszcze jeden – ścieżka dydaktyczna, pokazująca najcenniejsze walory przyrodnicze miasta i gminy.


Planowana inwestycja ma przeciwdziałać degradacji środowiska Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu geologicznego „Węże”. Przebiegając przez malownicze tereny leśne, ma pokazywać naturalne piękno gminy.
– W dniu 26 lipca 2016 roku, Miasto i Gmina Działoszyn podpisało z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu ”Ścieżka dydaktyczna – Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn”. Całkowita wartość projektu to 302 596,06 złotych, dofinansowanie wynosi 147 247,68 zł . Partnerem projektu jest PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń. Termin zakończenia przewidziany jest na wrzesień 2017 rok – mówi Rafał Drab.
Projekt zakłada budowę 14 stanowisk dydaktycznych. Na ścieżce staną tablice informacyjne i kierunkowskazy. Przewidziane jest też miejsce parkingowe dla samochodów i rowerów. Burmistrz podkreśla, że ścieżka ma prowadzić przez tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Zakładana długość trasy to 19 kilometrów. Niemałą atrakcją, wzbogacającą infrastrukturę ścieżki, ma być interaktywne szkolenie terenowe, czyli tzw. „gra terenowa”. W tym celu opracowane zostaną przewodniki wraz z mapą. Udostępniona zostanie też aplikacja na urządzenia mobilne, umożliwiająca przeprowadzenie interaktywnej zabawy.