696 tys. na rewitalizację dla gminy Osjaków

21 września 2017
1 764 Views

Gmina Osjaków znalazła się na liście szczęśliwców, którzy otrzymali unijne fundusze na rewitalizację. Na projekt adaptacji budynku komunalnego w Raduckim Folwarku na przedszkole zarząd województwa przyznał 696 tys. zł. Jak szacuje gmina, całość inwestycji to koszy ponad mln zł.

Wójt Jarosław Trojan ma powody do zadowolenia. Już od dłuższego czasu bowiem gminie sprzyja szczęście, a co za tym idzie, ma on możliwość realizować swoją politykę, w której jednym z założeń jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Osjaków.
Sama adaptacja budynku w Raduckim Folwarku na potrzeby przedszkola mimo faktu, że pozwoli rozwiązać problem warunków lokalowych, nie wszystkim jednak się podobała. Część mieszkańców podkreślała, że wyłożyli na obiekt pieniądze z funduszu sołeckiego. Były nawet prośby o rekompensatę. Jednak na montaż dodatkowego oświetlenia, o które w ramach wspomnianej rekompensaty wnioskował Marek Bożukowski, nie ma szans ze względów finansowych.
– Nikt nie ma zamiaru tego zabierać. Są pewne elementy związane z tą opieką przedszkolną, ale chociażby biorąc pod uwagę Chorzynę, jest przedszkole, w którym odbywają się zajęcia przedszkolne, ale jest na tyle duży budynek, że też są te elementy społeczne. Żeby tylko ludzie chcieli się angażować i korzystać z tych obiektów. Oczywiście pewne zasady muszą być wdrożone – wyjaśnia Jarosław Trojan, wójt Osjakowa.
Jako przykład takiego korzystania z gminnych obiektów podać można halę sportową przy gimnazjum. W czasie trwania zajęć jest ona tylko do dyspozycji uczniów, jednak później z powodzeniem służy mieszkańcom całej gminy. Tak też ma być w przypadku przedszkola w Raduckim Folwarku.
– Nie na tym rzecz polega, żeby zrobić jakiś obiekt i zamknąć go po pięciu czy 10 godzinach na cztery spusty i nie ma prawa nikt wejść. Muszą być określone zasady przyjęte w jaki sposób się korzysta z tego obiektu i uważam, ze wszyscy mieszkańcy mają prawo z tego korzystać – zapewnia Jarosław Trojan.
Niezależnie od tego, czy rozwiązanie polegające na adaptacji budynku w Raduckim Folwarku na przedszkole, podoba się wszystkim czy też nie, potrzeby mieszkańców są niemałe i to właśnie na gminie spoczywa obowiązek ich zaspokojenia. Póki co wójt, urzędnicy i rada robią co mogą, a biorąc pod uwagę, że szczęście im sprzyja, nie pozostaje nic innego, jak tylko się cieszyć.

Fot archiwum