Po trzy tysiące dofinansowania

21 września 2017
334 Views

Pięć podmiotów otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Skomlin”.

– Na liście rzeczywiście znalazło się pięć podmiotów i tyle samo podmiotów przystąpiło do konkursu. Wszystkie uzyskały pozytywną akceptację komisji weryfikacyjnej. Najwyżej punktowanym projektem został projekt Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej na organizację „Rajdu rowerowego”- mówi Grzegorz Maras, wójt gminy Skomlin.
Niewiele mniej, bo 25 punktów otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Skomlinie na doposażenie kuchni poprzez zakup piekarnika. Na trzecim miejscu z wynikiem22,5 punktu znalazł się klub sportowy Viktoria. Za pieniądze z dofinansowania zostanie zakupiony komplet strojów sportowych. 19,5 punktu uzyskało Koło Gospodyń Wiejskich we Wróblewie na wycieczkę krajoznawczą. Na 18 punktów natomiast oceniono wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Gminne w Skomlinie. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyjazd członków na Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne w Toruniu.
– Całkowity koszt realizacji zadania realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS to kwota 15 tys. zł. Wkład UG Skomlin to kwota 12 300 zł- dodaje Grzegorz Maras.