Przebudowa dróg powiatowych została zakończona

21 września 2017
285 Views

Powiat wieluński, przy wsparciu gminy Pątnów, zakończył inwestycję, polegającą na gruntownej przebudowie biegnących przez wieś odcinków dróg powiatowych. W czwartek, 30 sierpnia, podpisany został protokół odbioru.


Złożenie podpisów było już właściwie zwykłą formalnością. W ramach zadania, przewidującego przebudowę odcinków o numerach 4520E i 4525E, wykonawca sfrezował istniejącą, mocno wyeksploatowana nawierzchnię, wykonał nową podbudowę, chodniki ze zjazdami do posesji, pobocza, rowy oraz kanalizację deszczową. Wspomniane odcinki dróg przebiegają przy Urzędzie Gminy oraz przy budynku szkoły.
Całkowita wartość wykonanych prac zamknęła się w kwocie 837 542,01 złotych brutto, przy czym 50 procent kosztu zadania zostało pokryte przez Urząd Gminy w Pątnowie, w formie dotacji celowej, udzielonej Starostwu Powiatowemu w Wieluniu.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, wójt Jacek Olczyk informował, że złożenie podpisu na protokole odbioru umożliwiło przekazanie terenu budowy firmie, która wykona prace na odcinku drogi od skrzyżowania do cmentarza. Ta inwestycja będzie podzielona na trzy etapy. W tym roku ma być realizowana kompleksowa budowa drogi, wraz z budową chodnika, od skrzyżowania do kościoła.

fot.: archiwum gminy