Artystycznie, kreatywnie i rozrywkowo

3 października 2017
1 899 Views

Niemal 300 osób wzięło udział w XVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się 14 września w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

W przeglądzie pod hasłem „Twoja melodia brzmi znajomo ” uczestniczyło kilkaset osób, w tym osoby niepełnosprawne; przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, służb mundurowych; kierownicy i dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, ośrodków kultury i szkół.
Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Skrzynnie oraz występy lokalnych wokalistów i zespołów muzycznych. Dla chętnych utworzono punkt rejestracji dawców szpiku.
W przeglądzie wzięło udział 14 zaproszonych placówek: 8 Domów Pomocy Społecznej (z Chróścina – Wsi, Zabłot, Zduńskiej Woli, Wiśniowej Góry, Skęczniewa, Biskupic, Pleszewa); 4 Środowiskowe Domy Samopomocy (z Grójca Wielkiego, Strobina, Ostrówka, Osieka); Warsztaty Terapii Zajęciowej z Olewina oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Gromadzic.
Inspiracją dla tegorocznej imprezy stał sie popularny program telewizyjny ”Twoja twarz brzmi znajomo”. Organizatorzy będąc przekonani o jeszcze większej kreatywności osób niepełnosprawnych, utrudnili zadanie, wymagając przygotowania własnego tekstu do znanego przeboju.
Osoby niepełnosprawne miały możliwość spotkania się z innymi artystami oraz poznania nieco szerszego kręgu osób. Świetna zabawa muzyczna stała się dla uczestników przeglądu źródłem niesamowitej zabawy.
Ta cykliczna impreza, organizowana przez Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy ”Razem”, przy wsparciu Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, ma za zadanie integrować osoby niepełnosprawne, promować ich talenty artystyczne oraz zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu.
Udało się, było nie tylko artystycznie i kreatywnie, ale także rozrywkowo.

fot.: archiwum