Kolejny krok należy do mieszkańców

3 października 2017
2 502 Views

Już kolejne miejscowości na terenie gminy Wieluń mogą korzystać z kanalizacji sanitarnej. We wsiach Małyszyn i Widoradz zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej. Chęć przyłączenia się do sieci zainteresowani mogą zgłaszać do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu.


Uruchomienie kanalizacji pozwoli mieszkańcom na podwyższenie standardu i jakości życia, poprzez poprawę jakości wody do spożycia, poprawę warunków sanitarnych, czy likwidację uciążliwych zapachów, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do szamb czy rowów.
Nie można zapomnieć również o korzyściach dla otoczenia naturalnego mieszkańców Małyszyna i Widoradza, ponieważ poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska poprawi się jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
Budowa 6 345 m kanalizacji w Widoradzu kosztowała 1 972 108,41 złotych. Z kolei położenie 3 713 m sieci kanalizacyjnej w Małyszynie zamknęło się w kwocie 1 599 980,49 złotych. Kolejny krok należy do mieszkańców.

fot.: archiwum