Przebudowa drogi powiatowej coraz bliżej realizacji

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E, na odcinku Siedlec-Wistka-Strzelce Wielkie-Wiewiec. Realizacja drugiego etapu projektu ma odbyć się wspólnym sumptem powiatu pajęczańskiego i gminy Strzelce Wielkie, przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.


Obie strony – Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy – zabezpieczyły na ten cel środki w przyszłorocznym budżecie. W przypadku Strzelec Wielkich, uchwała o udzieleniu wsparcia finansowego zarządcy drogi, podejmowana była dwukrotnie. Konieczność przeprowadzenia drugiego głosowania była podyktowana faktem zmian, które w ostatniej chwili zostały wprowadzone do projektu. Jak informują władze gminy, poprawki mają wpłynąć na zwiększenie szansy na uzyskanie większej ilości punktów dla wniosku, a dotyczą jego ograniczenia z trzech do dwóch odcinków. Mimo to, finalna długość drogi do remontu ma wzrosnąć o kilkaset metrów, bez wpływu na koszt inwestycji.
– Te drobne zmiany służą temu, żeby wniosek, który składamy, pozwolił nam wyremontować jak najwięcej. Nie zmieniamy kosztorysu, próbujemy jeszcze coś ująć w kilometrażu. Zależy nam też na remoncie przepustu, który nie był ujęty we wcześniejszej wersji, a od drożności którego zależy bardzo dużo w kwestii przyszłego stanu drogi. W ramach drugiego etapu przeprowadzone zostaną prace między Strzelcami a Kolonią Zamoście. Przewidziany jest gruntowny remont, zgodny z założeniami programu. Mówimy o nowych chodnikach, przepustach, mostach, kanalizacji burzowej, zatoczkach autobusowych i rozjazdach. Wszystko to zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to bardzo istotne. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie, wiosną przyszłego roku droga powinny ruszyć prace – mówi Marek Jednak.
Obie strony zabezpieczyły na ten cel ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Drugie tyle ma być finansowane z programu, o ile złożony wniosek spotka się z akceptacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.