źródło: PGE GiEK S.A.

PGE GiEK walczy o Złoczew

21 grudnia 2017
6 465 Views

Przygotowania do budowy nowej kopalni odkrywkowej, z której węgiel brunatny w przyszłości planuje wydobywać PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, nabierają tempa. Koncern PGE GiEK zrobił kolejny krok do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew.

Zagospodarowanie nowych złoczewskich złóż węgla brunatnego jest strategiczną opcją rozwoju Grupy Kapitałowej PGE. To nie tylko przyszłość bełchatowskiej kopalni w zakresie uzupełnienia produkcji pod kątem Elektrowni Bełchatów, ale również inwestycja pełniąca istotną rolę w bezpieczeństwie energetycznym kraju.

– Energetyka konwencjonalna w znacznym stopniu oparta na węglu brunatnym będzie w najbliższej perspektywie głównym gwarantem niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGE chce pozyskać zezwolenie na wydobycie węgla brunatnego w Złoczewie w przyszłym roku. Trwają również prace nad optymalną koncepcją wykorzystania zasobów tego złoża. Chcemy być gotowi do podjęcia optymalnej i ostatecznej decyzji inwestycyjnej– mówi Henryk Baranowski, prezes PGE.

Szanse na powstanie nowej odkrywki „Złoczew” zwiększa pozytywna rekomendacja resortu energii, który uważa, że węgiel brunatny i kamienny będą stanowiły „fundament” polskiego miksu energetycznego nie tylko w perspektywie 2020 czy 2030, lecz nawet 2050 roku.

O złoczewskiej perspektywie

– Każdy, kto próbuje ograniczyć wydobycie węgla brunatnego, działa na szkodę Polski – podkreślił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który wziął udział w centralnych uroczystościach z okazji Dnia Górnika w Bełchatowie.

W swoim przemówieniu szef resortu obrony zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, aby Bełchatów pozostał sercem polskiej energetyki. Zaznaczył, że szacowane w tym roku rekordowe wydobycie węgla brunatnego w bełchatowskiej odkrywce, oznacza zapowiedź na przyszłość, w tym otwarcie złoża w Złoczewie oraz dalszego skutecznego rozwoju kopalni.

Temat Złoczewa podczas uroczystości poruszył również Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Przypomniał on, że węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym, jest głównym surowcem energetycznym, zabezpieczającym blisko 35 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej.

– I chociaż unijne regulacje i restrykcyjna polityka klimatyczna stawiają nam coraz większe wyzwania, wierzę, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat węgiel będzie nadal najcenniejszym surowcem energetycznym w Polsce i będzie stanowił podstawę naszego miksu energetycznego – dodał prezes GK PGE.

Warto podkreślić, że uzyskanie koncesji na wydobycie węgla jest procesem złożonym i wielowątkowym. Przykładem tego może być chociażby uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej przez koncern PGE GiEK odkrywki, która jest konieczna do pozyskania koncesji. W jej opracowaniu biorą udział eksperci branżowi, niezależne podmioty, jednostki naukowe i instytucje. Uzyskanie tej decyzji jest kluczowym, ale też rozciągniętym w czasie, etapem przygotowania inwestycji.

Łódzki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uprawniony do wydania ww. decyzji już dwukrotnie zmieniał termin wydania decyzji środowiskowej. W pierwszym przypadku powodem tego była konieczność uzupełnienia dokumentacji „Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko”. I koncern dokumentację uzupełnił. Z końcem września Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przesunął termin wydania decyzji z uwagi na potrzebę uzyskania opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz przeprowadzenia procedury tzw. udziału społecznego.

– Po tym, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bez żadnych zastrzeżeń przyjęła „Raport Oceny Oddziaływania Środowiskowego” projekt wszedł w kolejną fazę, czyli konsultacji społecznych – tłumaczy Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy PGE. Oznacza to, że społeczeństwo miało możliwość zapoznania się z zebranym materiałem, w tym z raportem oddziaływania na środowisko.

– Liczymy, że etap ten zakończy się pozytywnie, ponieważ lokalna społeczność od dawna oczekuje inwestycji, zdając sobie sprawę, jak wielka szansa dla regionu i mieszkańców tkwi w uruchomieniu odkrywki Złoczew. Dla miejscowej ludności to szansa pobudzenia gospodarczego regionu, a co za tym idzie powstawania nowych miejsc pracy oraz zwiększenia wpływów do budżetów gmin. Środki te mogą być wykorzystane choćby na rozbudowę istniejącej infrastruktury, poprawę jakości usług oświatowych, kulturalnych czy zdrowotnych – podkreśla Sławomir Zawada.

Biorąc pod uwagę konieczność zrealizowania niezbędnych, wymaganych przepisami prawa elementów procedury, a także mając na uwadze przestrzenny charakter inwestycji obejmującej swym zakresem cztery gminy: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki), Ostrówek (powiat wieluński) oraz Lututów (powiat wieruszowski) RDOŚ wyznaczył przewidywany termin na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 30 marca 2018 roku. – W tym aspekcie jestem optymistą. Liczę, że uzyskanie stosownej decyzji będzie możliwe w I kwartale 2018 roku – zapewnia prezes PGE GiEK.

– Na obecnym etapie zakończono działania związane z dostosowaniem dokumentów planistycznych gmin, na których realizowana będzie inwestycja. Pomimo tego faktu, w 30 listopada zapadł wyrok WSA w Łodzi, który stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały dot. SUiKZP gminy Ostrówek. Obecnie czekamy na uzasadnienie nieprawomocnego wyroku celem oceny jego wpływu na realizowany przez nas proces koncesyjny – podkreśla Marian Rainczuk, dyrektor KWB Bełchatów.

źródło: PGE GiEK S.A.

źródło: PGE GiEK S.A.