Strona główna Wieluń FUNDUSZE UNIJNE WSPIERAJĄ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

FUNDUSZE UNIJNE WSPIERAJĄ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Fundusze Europejskie pomagają w realizacji inwestycji z dziedzi­ny kultury, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu spo­łecznemu. Od wielu lat środki unijne przeznaczane są też na cele związane z kształceniem młodych ludzi oraz poszukiwaniem no­wych oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Skorzystali z tego uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu, gdzie dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu oraz organizacji szkoleń, podwyższyła się jakość kształcenia zawodowego.

Szkoły często korzystają ze wsparcia Funduszy Europejskich przy organizacji kursów dla uczniów i nauczycieli oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Ma to znaczący wpływ na rzeczywistość szkolną, ponieważ podnosi efektywność procesu edukacyjnego i terapeu­tycznego.

NOWE ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE

Zawodowe szkoły specjalne przygotowują młodzież niepełno­sprawną do wejścia na rynek pracy w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji. Proces dydaktyczny opiera się w dużym stop­niu na nauce posługiwania się podstawowymi narzędziami oraz wy­kształceniu umiejętności pozwalających w efektywny i bezpieczny sposób wykonywać wybrany zawód. Przekonali się o tym dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu, któ­rzy uczestniczyli w projekcie współfinansowanym przez Unię Eu­ropejską. Projekt „Sercem Tworzone” obejmował specjalistyczne kursy i szkolenia, zarówno dla uczniów kształcących się w zawodzie: stolarz, krawiec, cukiernik, barista oraz kelner, jak i dla nauczycieli przedmiotów. Dzięki udziałowi w unijnym projekcie młodzi wielu­nianie mogli nieodpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć do­datkowe umiejętności w swoim zawodzie. Doskonalenie kompeten­cji objęło również grono pedagogiczne. Przeprowadzone szkolenia pogłębiły wiedzę nauczycieli w obszarze wykorzystywania nowych metod nauki zawodu w pracy z niepełnosprawną młodzieżą.

OD NAUKI DO PRACY

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w szkoleniu z cu­kiernictwa, gdzie dowiedzieli się, jak powstają alternatywne słodycze i desery, na przykład bezglutenowe czy niskotłuszczowe ciasta. Kształ­cący się w zawodzie krawca mieli możliwość zapoznania się z funkcjo­nowaniem pracowni krawieckiej. Dla przyszłych stolarzy dodatkowe zajęcia praktyczne odbyły się w tartaku. Floryści natomiast tworzyli dekoracje roślinne pod okiem specjalistów z jeden z wieluńskich kwia­ciarni. Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu w ramach unijnego projek­tu zyskał nowoczesne wyposażenie do pracowni cukierniczej, krawiec­kiej i stolarskiej. Były to między innymi maszyny do szycia, maszyny do przetwarzania sztucznych tworzyw włókienniczych, żelazka parowe, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia do obróbki drewna, czy urządzenia warsztatowe, które będą służyć uczniom w kolejnych la­tach. Wśród nowoczesnego wyposażenia nie zabrakło również sprzętu informatycznego, były to między innymi komputery przenośne i urzą­dzenia do powielania. Wsparcie Funduszy Europejskich przyczyniło się do wzrostu umiejętności uczniów, rozwoju kompetencji nauczycieli oraz doposażenia placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne. Absol­wenci Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu wzmocnili również swoje umiejętności praktyczne, co zwiększyło ich szansę na znalezienie za­trudnienia w przyszłości.
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 500 tys. zł, w tym dofinan­sowanie unijne to niemal 430 tys. zł.

Komenatrze

Polecamy!

Z TALLINA WRÓCIŁ Z MEDALEM. ĆWICZY W STRZELNICY SPORTOWEJ W SULMIERZYCACH

Wiktor Blada z Wolicy w gminie Kleszczów, wrócił z Mistrzostw Europy z brązowym medalem. Wywalczył go w kategorii juniorzy, wraz z dwójką kolegów, startując w konkurencji pistolet pneumatyczny na 10 m. To wielki sukces młodego pistoleciarza, na co dzień szlifującego swoje umiejętności na Strzelnicy Sportowej w Sulmierzycach.

SOŁTYSI DOCENIENI ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE

O tym, że sołtysi pełnią ważną rolę w życiu lokalnej społeczności nikogo przekonywać nie trzeba. Wie to również i bardzo docenia ich zaangażowanie wójt...

NIE USTĄPIŁ PIERWSZEŃSTWA, SKASOWAŁ WÓZ

Do kolizji z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło 31 marca, w Pajęcznie, na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Okólną. Na szczęście nikt nie odniósł...

POWOŁALI MDP I DYSKUTOWALI O ORGANIZACJI JUBILEUSZU JEDNOSTKI

W całym regionie odbywają się walne zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Takowe miało miejsce także w Makowiskach, w gminie Pajęczno. Zarząd wraz z członkami...

WJECHAŁ NA TORY, GDY PODNOSIŁY SIĘ ROGATKI. ZAPŁACI WYSOKI MANDAT!

Niecierpliwość nie popłaca! Przekonał się o tym 68-letni kierowca w Oleśnie, który zignorował sygnalizator świetlny i wjechał na przejazd kolejowy, gdy podnosiły się rogatki....
Komenatrze
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności      
AKCEPTUJĘ