Na terenie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożaro­wie, które stanowi oddział Muzeum Ziemi Wie­luńskiej, trwają prace remontowe. Po ich zakoń­czeniu, zaplanowanym na wiosnę przyszłego roku, placówka znacznie zyska na atrakcyjności. Władze muzeum mają nadzieję, że przełoży się to na zwiększenie liczby odwiedzających.

Remont ożarowskiego muzeum obejmuje szereg różnych zadań. W zabytkowym drewnianym dwo­rze, w którym mieści się właściwa część muzeum, najważniejsze prace modernizacyjne prowadzone są na zewnątrz. Na dachu zaplanowano wymianę gontu i rynien, budynek otrzyma również nową elewację i ocieplenie. Wnętrze muzeum zostanie natomiast odświeżone, dojdzie w nim również do całkowitej wymiany toalet.

W sąsiedztwie drewnianego dworu znajdują się dwa inne budynki objęte remontem – domek nad stawem i kantorek. Związane z nimi prace remon­towe – instalacja urządzeń sanitarnych i kuchen­nych – wzbogacą ofertę całej placówki. Budynki gościć będą bowiem warsztaty gastronomiczne dla szkół i kół gospodyń wiejskich. Warto przy tym zaznaczyć, że nie będą to typowe warsztaty ga­stronomiczne, ponieważ ich głównym zadaniem będzie promocja dworskich tradycji kulinarnych.

Dzięki wykonaniu odpowiednich podjazdów oraz toalet, cały teren muzeum stanie się przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Ponadto obszar placów­ki zostanie objęty monitoringiem.

Na prace remontowe w ożarowskim oddziale Mu­zeum Ziemi Wieluńskiej przeznaczone zostanie po­nad 2,5 miliona złotych. Blisko 1,8 miliona złotych tej sumy ma stanowić dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego.

Komenatrze